เปิดสั่งจอง #ท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่น #ทรัพย์สุวรรณ
** รายละเอียดราคามีแจ้งในแต่ละภาพ **
กำหนดรับงาน เดือนกันยายน-ตุลาคม
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุภายใน วัดป่าพนมชัย(ธ) รังสี อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดป่าพนมชัย(ธ) รังสี อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นทรัพย์สุวรรณ

Credit: https://www.facebook.com/chaitat.sumalai

Total Views: 115 ,
ความเห็นล่าสุด