พวงมาลัย พวงมาลัยไหว้พระ พวงมาลัยดินปั้น ขนาดใหญ่

พวงมาลัย พวงมาลัยไหว้พระ พวงมาลัยดินปั้น หลายขนาด

– ทำจากดินปั้น
– มีหลายขนาด
– สำหรับไหว้ ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

***ทำความสะอาดด้วยแปลงขนอ่อน
***ห้ามใช้ผ้าเปียกเด็ดขาด